Korekcija NOSA - hirurška operacija

  • Naslovna
  • Korekcija NOSA - hirurška operacija

Korekcija NOSA - hirurška operacija

HIRURŠKA korekcija NOSA je operacija u opštoj anesteziji tokom koje se hirurškim putem koriguje izgled - vrha nosa, nosnih otvora i koštane piramide nosa (osteotomijom), te uradi hirurška korekcija zadebljale ili krive nosne pregrade (septuma) ako postoji devijacija. To je jedna od NAJČEŠĆIH estetskih operacija, zbog centralne pozicije nosa na licu i značaja koji ima izgled nosa za harmoničan i skladan izgled celog lica (an face i iz profila). Smatra se najizazovnijom i najagresivnijom estetskom operacijom kako iz razloga što su veoma složene i prefinjene anatomske strukture nosa koje se koriguju, kao i zbog malih dimenzija operativnog polja, tako i zbog hirurške tehnike koja gotovo uvek podrazumeva i ostetomiju, a to znači - preoblikovanje koštane piramide nosa i uklanjanje viška kosti i hrskavice nosne pregrade. Ova komplikovana operacija može da traje 3 do 4 sata, a od hirurga zahteva preciznu tehniku i minuciozni rad!

Hirušku operaciju nosa rade hirurzi raznih specijalnosti - PLASTIČNI, MAKSILOFACIJALNI i ORL hirurzi. Međutim, ono što izdvaja VRHUNSKOG hirurga nije specijalnost, nije ni znanje koje se podrazumeva da bi se hirurg uopšte bavio operativnom korekcijom nosa - već je to PRISTUP zadatku, jer - vrhunski hirurg za svaki nos bira - individualno prilagođenu operativnu tehniku, vrhunski hirurg - ne kreira dva ista nosa - jer nema dva ista lica, vrhunski hirurg se trudi da NOVI IZGLED nosa bude skladan i harmoničan sa - licem u celini.

Neotklonjiva je činjenica da najčešće priželjkivani - mali, uski i / ili prćasti nosevi ne odgovaraju svakom licu (širokom ili jako izduženom licu na primer). Svaki je nos za VRHUNSKOG hirurga - uvek novi profesionalni izazov, jer su razlike kako po obliku, tako i po dimenzijama bezbrojne. Stoga nema - dva identična nosa. Ključ uspeha je - detaljna analiza svih dimenzija nosa i lica i KRITIČKI odnos prema meri korekcije dimenzija i oblika nosa, te dobar preoperativni plan.

Posvećen hirurg će detaljno saslušati kako pacijent vidi svoj nos, šta mu smeta u estetskom, a šta u funkcionalnom smislu, šta očekuje od operacije i kakav izgled novog nosa priželjkuje. Posle detaljnog pregleda, analize i premera odstupanja dimenzija nosa od tkz. ZLATNOG PRESEKA, može se sa velikom sigurnošću proceniti - kakav izgled nosa se može dobiti operacijom i shodno tome napraviti dobar - preoperativni plan. U nekim se slučajevima taj plan može prilagoditi u toku operacije, ako se pokaže da su anatomske strukture nosa tako izmenjene (na primer - nekom traumom) što usložnjava operaciju ili da viđeno stanje zahteva uzimanje hrskavice sa drugih delova tela radi nadoknade tkiva.

Prilikom analize potrebno je da se obrati posebna pažnja na stanje svih tkiva nosa, dakle koštanih struktura, hrskavice, kože (izgled, tekstura, elastičnost, patološke promene, ožiljci), kao i na - mimiku lica (sile facijalnih mišića postoperativno mogu bitno da utiču na konačni izgled nosa). Zatim se posmatraju dimenzije nosa, te njihova uzajamna proporcija i proporcija prema širini i dužini lica!

Potrebno je analizirati PROFIL pacijenta i videti gde je NAJNIŽA tačka korena nosa. Ta tačka bi idealno trebala da bude u nivou - trepavica gornjeg kapka, a razmer između najniže tačke nosa i gornjeg kapka oka 11 mm (u proseku).

Tačka na čelu - GLABELA, treba da se nalazi od 4 do 6 mm ispupčena ispred korena nosa. Nagib odnosno KOSINA nosa je takođe parameter koji treba izmeriti, a koji je različit kod žena i muškaraca - idealno iznosi 34 stepena kod žena, odnosno 36 stepeni kod muškaraca.

Kod korekcija profila nosa najčešći zahtev je u stvari korekcija tkz. “grbe nosa” koju treba ukloniti, poravnati. Ta “grba” je koštana ili što je češće koštano-hrskavičava, zbog čega se mora uraditi osteotomija - intervencija na koštanoj piramidi nosa i uklanjanje dela kostiju nosne piramide i hrskavice nosne pregrade!

Suštinsko je pitanje - koliko nisko treba spustiti nos, da li samo poravnati grbu ili smanjiti i celu visinu nosa. Da bi smo došli do idealnog rešenja, moramo poći od činjenice da je - IDEALNA visina nosa - 2/3 njegove dužine. Kada te vrednosti prenesemo na dimenzjie nosa dobićemo vrednost za koju treba smanjiti kost i hrskavice. Kod širokih noseva međutim, potrebno je sagledati i - druge dimenzije na licu. Preveliko spuštanja visine nosa može dati kao rezultat - sedlast i upadljivo “operisani” izgled nosa.

DUŽINA nosa - od korena do vrha treba da iznosi 2/3 dužine od obrva do usana, što se lako premeri na pacijentu, a može se analizirati i sa fotografije.

Kad lice gledamo spreda, povezaćemo linije koje se pružaju od obrva naniže - ka vrhu nosa i videćemo da li su one - simetrične i lepe ili su izlomljene i nepravilne. Pogledaćemo i ukupnu širinu nosa, kao i oblik vrha.

ŠIRINA nozdrva - ne bi trebala da prelazi razmak unutrašnjeg ugla oka.

Zatim analiziramo OBLIK i SIMETRIJU - vrha nosa, a to će reći punoću hrskavica, dimenzije vrha i njegovu povijenost iz profila, simetriju nozdrva, proporciju vrha nosa prema srednjem delu i bazi nosa tj. koštanoj piramidi.

ROTACIJA vrha nosa - je izraz kojim označavamo položaj vrha u odnosu na druge delove nosa i prema tom kriterijumu nos može biti spušten, ravan ili prćast. Postoji puno deformiteta vrha nosa, koji mogu biti manje ili više izraženi, ali se većina može korigovati hirurškom opracijom koja se naziva - otvorena rinoplastika i podrazumeva potpuno podizanje kože i potkože nosa (malim rezom oblika slova Z na koži nosne pregrade koja deli nozdrve) i otkrivanje anatomije koštanohrkavičavih struktura. Na taj način sa pristupnim rezom koji je nevidljiv, kao na dlanu imamo pregled vrha nosa, srednjeg dela nosne pregrade i koštane piramide i mogućnost da uradimo niz elegantnih intervencija koje u potpunosti mogu da promene izgled nosa. Ovu tehniku su do savršenstva doveli američki (holivudski) Plastični hirurzi.

Na našoj klinici radimo upravo tu tehniku, kod kompletne operacije nosa, jer daje - NAJBOLJE rezultate.

 

Zakažite konsultacije:

069 737 500

060 7333 777

dr.brankotrklja@gmail.com

Nano Klinika BRANT

Kontakt

BRANT 1

Takovska 5. 11000
Beograd,

+381 69 737 500

BRANT 2

Bulevar Oslobođenja 267
Beograd

+381 60 7 333 777

Radno vreme

Pon - Petak
09:00 - 20:00
Subota
10:00 - 15:00

Saveti naših Estetskih hirurga:
Sve što ste želeli da pitate u vezi Estetske hirurgije: