Uklanjanje kondiloma kod žena

 • Naslovna
 • Uklanjanje kondiloma kod žena

Uklanjanje KONDILOMA kod ŽENA

Kondilomi (lat. condylomata acuminata) su patološke promene na koži i sluzokoži genitalne i analne regije kod žena i muškaraca. Kondilomi nastaju kao posledica infekcije Human Papiloma Virusom (HPV).

Ova infekcija je zadnjih dve decenije postala toliko rasprostranjena da predstavlja svojevrsnu epidemiju našeg vremena. Naročito je pogođena mlađa populacija što je negde i očekivano, obzirom da se prenosi isključivo seksualnim putem.

Istraživanja su pokazala da genitoanalnu regiju inficira oko 70 tipova HP Virusa (od preko 130 tipova koliko je izdvojeno u dosadašnjim istraživanjima). Ovi se tipovi HP Virusa prema kliničkim manifestacijama mogu podeliti na tri grupe:

 • NISKORIZIČNI
 • SREDNJERIZIČNI
 • VISOKORIZIČNI

Niskorizični tipovi su 6 i 11, a ova dva tipa HP Virusa odgovorni su za nastanak POLNIH BRADAVICA ili KONDILOMA.

Srednjerizični tipovi HP Virusa su odgovorni za nastanak prekanceroza na grliću materice i posledično za nastanak karcinoma genitoanalne regije. Veoma je važno istaći da je u oko 70% slučajeva prekanceroza izazvana mešanom HPV infekcijom (niskorizični i visokorizični) .

Visokorizični tipovi su 16 i 18 (u literaturi se navode i 31 i 33 tipovi HP Virusa) i oni su odgovrni za nastanak - prekanceroza na grliću materice (CIN I, II, III), ali i prekanceroza na sluzokoži vagine, malih usana i analnoj sluzokoži. Zato se ovi tipovi HP Virusa nazivaju onkogenim virusima zbog visokog malignog potencijala.

Logičan zaključak koji se nameće je da se kondilomi ne uklanjaju iz - estetskih razloga (koji je jasno evidentan kod velikih kondiloma) nego pre svega iz razloga zaštite zdravlja i prevencije ozbiljnih zdravstvenih problema, obzirom da pojedini tipovi virusa koji izazivaju kondilome imaju visok maligni potencijal i mogu uzrokovati karcinom grlića materice, vulve, vagine, anusa, penisa, ali i glasnih žica. Zato se kao neotklonjiv imperativni zahtev nameće njihovo što - hitnije uklanjanje!

Kako se prenose kondilomi?

Kondilomi se prenose isključivo - seksualnim putem, stoga spadaju u grupu STD (Sexually Transmited Diseases). Muškarci su u 80% slučajeva nosioci i prenosioci HPV infekcije, a da najčešće nemaju nikakve simptome ili vidljive kondilome. Naime, kod muškaraca postoji veća otpornost na ovu infekciju, osim toga i mikrotraume češće nastaju kod žena u toku seksualnog odnosa (najčešće na ulazu u vaginu i na sluzokoži malih usana) i predstavljaju „otvorena vrata“ za prodor HPV infekcije. Lokalni ili opšti pad imuniteta pogoduje širenju i bujanju kondiloma.

Važno je naglasiti da se kondilomi ne dobijaju zbog pada imuniteta, već zbog HPV infekcije, a da - nizak imunitet utiče na brzinu napredovanja i težinu kliničke slike ove infekcije.

Kako izgledaju kondilomi?

Kondilomi se najčešće javljaju kao:

 • beličaste ili ružičaste promene karfiolaste teksture
 • hrapave pločaste promene smeđe boje
 • mekane i zašiljene bradavice, obično svetlo rozikaste do crvene boje
 • pojedinačno ili kao grupisane izrasline karfiolastog izgleda

Najčešće lokalizacije su:

 • prepone
 • spoljne genitalije
 • ulaz u vaginu
 • vaginalna sluznica
 • međica
 • anus

Kondilomi na koži genitalne i analne regije u početku izgledaju kao male uzdignute neravnine, koje su obično beličasto crvenkaste boje i to na prelazu velikih na male usne, perianalno i analno. Boja i izgled su u početku slični klasičnim bradavicama, ali se sa vremenom boja menja, naime obično ona na koži pubisa, perineuma i velikih usana postaje tamnija i dobija braonkastu boju, dok površina postaje glatka, a sa daljim uvećanjem promene i ona se menja i postaje režnjevita. U ovom stadijumu pacijenti i neiskusni lekari često ovakve kondilome mešaju sa mladežima i keratozama.

Na sluzokoži malih usana se obično prvo pojavljuju subkliničke i kolposkopski vidljive - rane forme kondiloma. Zbog mikrotrauma u toku seksualnih odnosa, kondilomi se pojavljuju u - donjoj trećini sluzokože malih usana, a potom se šire na obe strane sluzokože malih usana, na ulazu u vaginu i oko uretralnog otvora.

Zdrav izgled sluzokoža malih usana jeste - svetloružičaste boje i glatke, netaknute površine. Obično duž zidova malih usana sa unutrašnje strane nailazimo na veliki broj sitnih prstolikih izraštaja od po 1 do 2 mm koji se nadovezuju po dužini jedan na drugi. Na donjem spoju malih usana često nailazimo na beličaste ploče koje kao skrama prekrivaju sluzokožu malih usana. Iz uretralnog otvora kod HPV infekcije prominiraju prstoliki izraštaji iz samog otvora i gotovo ga u potpunosti zatvaraju.

Vaginalni kondilomi mogu biti u vidu prstolikih izraštaja, slično kao na malim usnama ili u vidu kondilomatoznih ploča, ali i kao jasno izražene kondilomatozne izrasline.

Analni kondilomi pored običnog pregleda, mogu da zahtevaju i dodatnu dijagnostičku metodu – anoskopiju, a u zavisnosti od kliničke slike.

Važno je je istaći da se HP Virus može preneti i sa majke na dete u toku - porođaja.

Vreme od kontakta do pojave kondiloma je 2 do 6 meseci, a najčešće u prva 3 meseca. Nije redak slučaj da se pojavljuju i posle nekoliko godina. Kako su virusnog porekla postoji mogućnost samostalnog širenja sa jednog mesta na drugo mesto na telu, putem - autoinokulacije, kao i prenošenje virusa - drugim osobama seksualnim odnosom.

Zašto je važno uklanjanje kondiloma?

Uklanjanje kondiloma je jedini način kojim se sprečava njihovo dalje širenje po koži ili sluzokožama obolelog, kao i prenošenje na druge osobe polnim kontaktom. Zato se uklanjanje kondiloma preporučuje čim se primete i dijagnostikuju. U pitanju je HP Virus koji se jako brzo širi i dovodi do većih komplikacija. Osim estetskog, njihovo zapostavljanje može dovesti do veoma ozbiljnijih zdravstvenih problema, obzirom da pojedini tipovi virusa koji izazivaju kondilome imaju maligni potencijal.

Veoma je važno da se ukloni svaki kondilom koja se pojavi, kao i da se istovremeno leče oba partnera.

Uklanjanje kondiloma radi se na nekoliko načina:

 • RADIOTALASNA HIRURGIJA
 • LASER
 • KLASIČNA HIRURŠKA INTERVENCIJA
 • KRIOTERAPIJA

Kliničko iskustvo je pokazalo da je najbolja metoda za lečenje kondiloma Radiotalasna hirurgija, jer je na osnovu svih relevantnih studija procenat izlečenja 97% i to sa odličnim regeneracijom pogođenih tkiva.

Zato je u Nano Klinici BRANT upravo Radiotalasna hirurgija metoda prvog izbora.

Uklanjanje kondiloma RADIOTALASIMA je:

 • brzo
 • bezbedno
 • bezbolno
 • bezožiljno
 • bez recidiva
 • bez pojave komplikacija

To je metoda prvog izbora u uklanjanju kondiloma genitalne regije zbog nekoliko veoma važnih prednosti:

 • Intervencija sa radiotalasima je u potpunosti pouzdana i efikasna, jer se jednom intervencijom u jednom aktu uklanjaju svi kondilomi
 • Intervencijom sa radiotalasima u 97% slučajeva su trajno uklonjeni. Ovako visok procenat efikasnosti ne može da obezbedi nijedna druga intervencija.
 • Intervencija je brza, jer uklanjanje kondiloma traje nekoliko minuta po jednoj promeni, a često i kraće.
 • Intervencija je bezbolna i komforna, jer se radi u lokalnoj anesteziji.
 • Precizna je i minimalno invazivna, stoga prilikom uklanjanja kondiloma ne dolazi do iritacija i oštećenja okolnog i zdravog tkiva.
 • Bez komplikacija, jer se komplikacije nakon ove vrste intervencije izuzetno retko javljaju, ako se stručno izvede.
 • Nije potreban poseban oporavak i pacijent nakon intervencije uklanjanja kondiloma radiotalasima može da se vrati uobičajenim, svakodnevnim aktivnostima.
 • Nakon završetka procesa zarastanja, najčešće ostaje jedva primetna razlika u boji kože.
 • Pre same radiotalasne intervencije, nije potrebna posebna priprema pacijenta. Kada je pregledom lekar postavio dijagnozu, odnosno konstatovao da su promene na koži zaista kondilomi, odmah nakon toga se može uraditi intervencija.

Nakon uklanjanja kondiloma, savetuje se kontrola kod lekara koji je uradio intervenciju. Takođe, nakon ove intervencije preporučuje se jačanje imunog sistema i izbegavanje seksualnih odnosa određeni vremenski period, a kasnije obavezno sa zaštitom (kondom) kako bi se mogućnost ponovne infekcije svela na minimum.

Uklanjanje kondiloma LASEROM:

Ova metoda iako sofisticirana, ima svoja ograničenja u preciznosti i prodoru u dubinu tkiva, kao i u pristupu vaginalnim kondilomima. Period zarastanja tkiva nakon intervencije je duži, nego u slučaju primene radiotalasne metode, pa se Radiotalasna hirurgija pokazala kao naprednija, kvalitetnija i pouzdanija metoda.

Uklanjanje kondiloma HIRURŠKOM INTERVENCIJOM:

Hirurško uklanjanje kondiloma se primenjuje samo u nekoliko specifičnih slučajeva, jer je zahtevnija i iziskuje posebnu negu i oporavak nakon intervencije. Hirurška ekscizija je - najinvazivniji metod uklanjanja kondiloma, a period zarastanja tkiva nakon primene ovog metoda je - najduži.

Uklanjanje kondiloma KRIOTERAPIJOM:

Krioterapija je korišćenje tečnog azota za smrzavanje kondiloma. Uklanjanje kondiloma tečnim azotom se vrši tako što lekar na kondilom i okolno tkivo nanosi tečni azot - čime ga smrzava i dovodi do nekroze. Cikluse zamrzavanja i odmrzavanja kondiloma tečnim azotom je ponekad potrebno ponoviti - više puta sve dok kondilomi ne otpadnu. Ova metoda je zastarela i nije dovljno efikasna, jer se u značajnom procentu javljaju recidivi na istom mestu.

Da li je uklanjanja kondiloma pacijent potpuno izlečen?

Kondilomi su posledica infekcije HP Virusom. Iako uklanjanje kondiloma radiotalasima podrazumeva skidanje svih promena, to ne znači da se oni ne mogu pojaviti ponovo, jer HP Virus kada prodre u organizam i izazove pojavu kondiloma - ostaje prisutan u organizmu (što je inače slučaj i sa drugim virusima). Lek za virusne infekcije i potpunu eliminaciju virusa iz organizma još nije pronađen iako se na tome radi decenijama. Niz faktora mogu izazvati ponovnu pojavu kondiloma, ali - NE na mestu gde su već uklonjeni, ako je to stručno urađeno.

Šta to može da izazove ponovnu pojavu kondiloma?

 • pad imunog sistema
 • imunodeficijencija
 • stres
 • trudnoća
 • neka druga bolest

Važne NAPOMENE:

 • Kondilomi se prenose samo seksualnim putem (nije moguć prenos infekcije preko veša, bazena, toaleta, depilacijom i sl.)
 • Kondilomi na koži genitoanalne regije često predstavljaju znak već raširene infekcije i prisustva kondiloma i na sluzokoži malih usana, vagine, pa i na samom grliću. Zato je bitno znati da se kondilomi moraju dijagnostikovati u početnoj fazi. Obično se tada i prave propusti u dijagnostici. Prvo se početne faze kondiloma pojavljuju na sluzokoži malih usana i ulazu u vaginu. Normalno je sluzokoža malih usana glatka. U slučaju HPV infekcije ona je neravna sa sitnim perlastim ispupčenjima koja se jasno vide kolposkopskim pregledom i predstavljaju rezervoar HPV infekcije odakle se virus dalje i širi.
 • Kondilomi se mogu dobiti od prvog seksulanog partnera, ukoliko je pozitivan na HPV infekciju.
 • Kondilomi se brže šire kod mladih devojaka, jer organizam još nije stekao otpornost na ove viruse. Promene na grliću mnogo brže napreduju kod mladih devojaka koje nisu rađale i koje prvi put dolaze u kontakt sa HP Virusom.
 • Imuni sistem mlade devojke (između 14. i 20. godina) je mnogo slabiji nego kod muškaraca.
 • HPV (Humani Papiloma Virus) imuni sistem mlade devojke prepoznaje kao nešto novo i rekacija je - burna.

Šta podrazumevamo pod burnom reakcijom?

Obično kod mladih devojaka kliničku manifestaciju infekcije primećujemo već 15 do 90 dana od kontakta sa HP Virusom. Te kondilomatozne promene se primećuju gotovo na celoj genitalnoj, a često i analnoj regiji.

U početku su to promene u tkz. - inicijalnom stadijumu, koje se prvo javljaju na sluzokoži malih usana i ulazu u vaginu. Vide se - kolposkopskim pregledom. Ako se ne prepoznaju u tom stadijumu, HPV infekcija napreduje dublje u vagini i sve do grlića materice. U tom slučaju u gotovo preko 70% slučajeva kolposkopskim pregledom se mogu videti znaci HPV infekcije na - grliću materice u vidu patoloških kolposkopskih slika. Imuni sistem mlade devojke se sreće sa nečim sasvim novim, sa čim do tada nije imao kontakt i reaguje na HPV infekciju kao što je reakcija osoba sa slabim imunitetom. Jasno je da promene na grliću, ukoliko se na vreme ne uoče ili zanemare zbog starosti pacijentkinje (16 do 20 godina), vrlo brzo napreduju.

 • Kolposkopski pregled je ključ dijagnostike. Naime PAPA test ne otkriva kondilome i nije dovoljan. Stoga devojka ne sme izaći od ginekologa bez kolposkopskog pregleda. Kondilome ne smemo tražiti samo na koži genitalne regije. Takav propust i neadekvatno lečenje redovno dovodi do širenje infekcije i pogoršanja kliničke slike. Početni stadijumi kondiloma su rezervoari HP Virusa i kao takvi se odmah moraju terapijski tretirati.
 • Primena tečnog azota, podofilina, termokautera i drugih destruktivno-termičko-kaustičnih tehnika u eliminaciji kondiloma dovodi do ozbiljnih oštećenja genitalne sluzokože sa jakim poremećajem lokalnog imuniteta, komplikovane infekcijom i masivnim recidivima.
 • Bez obzira na težinu kliničke slike jedino pravo terapijsko rešenje je RADIOTALASNA HIRURGIJA.
 • Sve intervencije se izvode isključivo u lokalnoj anesteziji.

Vreme oporavka je brzo, bez komplikacija, sa stepenom recidiva ispod 3%.

Put ka pravoj dijagnostici i najboljoj terapiji jeste:

Svakoj mladoj devojci uraditi kolposkopiju već na prvom pregledu ako je imala seksualne odnose! PAPA test u najvećem broju slučajeva ne samo da ne otkriva početnu HPV infekciju i kondilome, već je u 60% slučajeva normalan i kod teških prekanceroza (CIN II, III). Ne može se dovoljno naglasiti da je HPV infekcija glavni uzročnik pojave prekanceoza koje ako se ne leče stručno i na vreme sigurno prelaze u kancer grlića.

Zato je bitno znati da se kondilomi moraju dijagnostikovati u - početnoj fazi. Obično se tada i prave propusti u dijagnostici. Prvo se početne faze kondiloma pojavljuju na sluzokoži malih usana i ulazu u vaginu. Normalno je sluzokoža malih usana glatka. U slučaju HPV infekcije ona je međutim - neravna sa sitnim perlastim ispupčenjima koja se jasno vide kolposkopskim pregledom i predstavljaju rezervoar HPV infekcije odakle se virus dalje i širi.

- U trudnoći se kondilomi mnogo brže šire i napreduju zbog izmenjenog imunološkog stanja trudnice što doprinosi da se kondilomi i HPV virus proširi vrlo brzo na vaginu i grlić. Nije preporučljivo da se sačeka kraj porođaja radi uklanjanja kondiloma, jer se radi o mešanoj HPV infekciji koja može biti - jako opasna po dete u samom aktu porođaja. Naime, dešava se da kada dete prolazi kroz porođajni kanal aspirira tečnost u kojoj se nalazi HP Virus pa dolazi do infekcije deteta. Kao posedica toga jeste pojava polipa na larinksu kod dece do 10 godine života, a koja može imati i fatalni ishod. Prema tome, kondilomi u trudnoći se moraju uklanjati bez obzira na starost trudnoće i proširenost kondiloma. Nije dobro čekati kraj trudnoće za terapiju i poroditi se Carskim rezom, jer na taj način će se kondilomi i HPV infekcija jako proširiti do primene efikasne terapije.

Šta je potrebno uraditi nakon uklanjanja kondiloma?

Nakon uklanjanja kondiloma, savetuje se redovna kontrola kod lekara koji je uradio intervenciju, kako bi se pratilo dalje stanje pacijenta i što ranije uočila eventualno ponovna pojava kondiloma (u slučaju kondiloma u genitalnoj regiji kod žena uz kolposkopiju i - redovni PAPA test na svakih 6 meseci nakon uklanjanja kondiloma).

Zakažite konsultacije:
069/ 737 500
dr.brankotrklja@gmail.com

Pogledajte sve ponude

Nano Klinika BRANT

Kontakt

BRANT 1

Takovska 5. 11000
Beograd,

+381 69 737 500

BRANT 2

Bulevar Oslobođenja 267
Beograd

+381 60 7 333 777

Radno vreme

Pon - Petak
09:00 - 20:00
Subota
10:00 - 15:00

Saveti naših Estetskih hirurga:
Sve što ste želeli da pitate u vezi Estetske hirurgije: